gedragsbegeleiding


Bij Kynodogs kun je terecht voor individuele begeleidingen. Dit kan zijn op het gebied van puppybegeleiding maar ook begeleiding in de opvoeding of voor een bepaald probleem wat je zelf met je hond ervaart.

De oplossing voor een gedragsprobleem vergt vaak meer aandacht en een specifieke aanpak. Omdat het probleem zo individueel is, kan er in een groepstraining vaak onvoldoende aandacht aan worden besteed. Heb je bijvoorbeeld een hond die erg uitvalt naar andere honden, zul je eerst dit probleem onder controle moeten krijgen voor je met plezier kunt deelnemen aan een groepstraining. Daarnaast wil je het ongenoegen natuurlijk ook zo snel mogelijk oplossen.

Er hoeft niet altijd een probleem te zijn om aan individuele begeleiding te denken. Andere redenen kunnen zijn dat je geen mogelijkheid hebt om op een vast tijdstip te trainen, of toevallig geen 10 weken de tijd hebt in verband met een komende vakantie met de hond etc. 

 

Onder het menu “Gedragsbegeleiding” vindt u alle informatie van ons individuele aanbod.