Introductieles

De introductieles is de eerste les van de puppy-socialisatiecursus of de beginnerscursus. Omdat we geen wachtlijsten hebben voor onze groepen en een continue instroom hanteren is het volgen van de introductieles van belang. Tijdens deze les wordt de werkwijze van Kynodogs uitgelegd en de eerste oefeningen aangeleerd. De werking van de clicker wordt uitgelegd en wat de voordelen hiervan zijn om mee te werken (daarna aan u de keus om hiermee te gaan werken of niet). Tevens wordt het informatieboek die men later per mail doorgestuurd krijgt even doorgenomen. 

Tijdens de introductieles wordt samen met u bepaald welke dag het beste uitkomt om te lessen.

De introductieles is een les met hond.